เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลการผลิตข้าว
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูล ศจช.
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
zoning
การจัดการองค์ความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร


ผักหวาน ผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งนำมาปรุงอาหารรับประทาน เป็นพืชสมุนไพร และยังมีคุณค่าทางอาหารอีกมากมาย
รายละเอียด

 

สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ
ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น
นอกจาก นั้น ยัง ใช้ทำยา และสกัดน้ำมันหอมระเหย
ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง

รายละเอียด

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเกษตรกร และพัฒนาองค์กรเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561  นางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี เกษตรอำเภอภาชี เข้าร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีเปิดงานวันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ
รายละเอียด...


วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561  นางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี เกษตรอำเภอภาชี มอบหมายให้

นางสาวณิชาดา ศรีจันทร์โฉม คณะทำงานทีมขับเคลื่อนประจำตำบนลกระจิว
รายละเอียด...


วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 นางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี เกษตรอำเภอภาชี มอบหมายให้

นางสาวณัฐชยา งามลาภ คณะทำงานทีมขับเคลื่อนประจำตำบลโคกม่วง
รายละเอียด...

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 นางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี เกษตรอำเภอภาชี มอบหมายให้
 นายณัฐวรรธน์ จารุทรรศน์พิมล คณะทำงานทีมขับเคลื่อนประจำตำบลไผ่ล้อม
รายละเอียด...

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหลังเพาะปลูก15-60วัน

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาด

1.ระวังการระบาดของแมลงบั่ว

2.โรคถั่วเขียวและแมลงศัตรูถั่วเขียว

3.ระวังการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว

4.ระวังการระบาดโรคไหม้ข้าว

5.ระวังการระบาดแมลงหล่า

6.ระวังการระบาดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง

   
   
   
   
   
   
   

  
นางสาวกัญญาภัทร  พันธุ์ภักดี
เกษตรอำเภอภาชีGoogle

www. ภายในเว็บ

 


   
                 
     
 


สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
เลขที่ 6/1 หมู่
3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 0-3531-1275
E-Mail :
phachi_09@hotmail.comCounters
จำนวนผู้เข้าชม