เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลการผลิตข้าว
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูล ศจช.
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
zoning
การจัดการองค์ความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ปฏิทินการปฎิบัติงาน


ผักหวาน ผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งนำมาปรุงอาหารรับประทาน เป็นพืชสมุนไพร และยังมีคุณค่าทางอาหารอีกมากมาย
รายละเอียด

 

สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ
ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น
นอกจาก นั้น ยัง ใช้ทำยา และสกัดน้ำมันหอมระเหย
ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง

รายละเอียด

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเกษตรกร และพัฒนาองค์กรเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

รายละเอียด....รายละเอียด....

รายละเอียด....

รายละเอียด....


รายละเอียด....

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหลังเพาะปลูก15-60 วัน

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาด

หนอนกระทู้ fall armyworm

แมลงหล่า

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

โรคแคงเกอร์มะนาว

โรคเหี่ยวหรือแง่งเน่าในขิง ข่า ขมิ้น

โรคเน่าดอกดาวเรือง

เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โรคจุดน้ำตาลแก้วมังกร

 

  ข่าวแจ้งเตือนการระบาดย้อนหลัง
   
   
   
   
   
   

  

นางพรทิพย์   เพ่งสุข
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอภาชี
Google

www. ภายในเว็บ

 


   
                 
     
 


สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
เลขที่ 6/1 หมู่
3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 0-3531-1275
E-Mail :
phachi_09@hotmail.comCounters
จำนวนผู้เข้าชม