เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลการผลิตข้าว
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูล ศจช.
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
zoning
การจัดการองค์ความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร


ผักหวาน ผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งนำมาปรุงอาหารรับประทาน เป็นพืชสมุนไพร และยังมีคุณค่าทางอาหารอีกมากมาย
รายละเอียด

 

สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ
ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น
นอกจาก นั้น ยัง ใช้ทำยา และสกัดน้ำมันหอมระเหย
ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง

รายละเอียด

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเกษตรกร และพัฒนาองค์กรเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

รายละเอียด....รายละเอียด....

รายละเอียด....

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหลังเพาะปลูก15-60วัน

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาด

เดือนสิงหาคม 2561

โรคแคงเกอร์มะนาว

โรคเหี่ยวหรือแง่งเน่าในขิง ข่า ขมิ้น

โรคเน่าดอกดาวเรือง

เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โรคจุดน้ำตาลแก้วมังกร

 

  ข่าวแจ้งเตือนการระบาดย้อนหลัง
   
   
   
   
   
   

  
นางสาวกัญญาภัทร  พันธุ์ภักดี
เกษตรอำเภอภาชีGoogle

www. ภายในเว็บ

 


   
                 
     
 


สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
เลขที่ 6/1 หมู่
3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 0-3531-1275
E-Mail :
phachi_09@hotmail.comCounters
จำนวนผู้เข้าชม