เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลการผลิตข้าว
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูล ศจช.
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
แผนที่zoning
การจัดการองค์ความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร


"ไม่มีใครซาบซึ้งถึงความสำคัญของ
เวลาแค่ 1 นาทีจนกว่า
เขาจะเหลือเวลาเพียงนาทีสุดท้ายของชีวิต"

ผักหวาน ผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งนำมาปรุงอาหารรับประทาน เป็นพืชสมุนไพร และยังมีคุณค่าทางอาหารอีกมากมาย
รายละเอียด

 

สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ
ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น
นอกจาก นั้น ยัง ใช้ทำยา และสกัดน้ำมันหอมระเหย
ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง

รายละเอียด

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเกษตรกร และพัฒนาองค์กรเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 1 มีนาคม 2560  นางสาวอรอารีย์ คงเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรหมู่1,2ตำบลกระจิว ผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปีการผลิต59/60
รายละเอียด...


นายณัฐวรรธน์  จารุทรรศน์พิมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเกษตรกรตำบลโคกม่วง4ราย เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ในโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
รายละเอียด...


วันที่ 8 มีนาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่อำเภอภาชีติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี2560
รายละเอียด...


วันที่ 16 มีนาคม 2560   นายณัฐวรรธน์ จารุทรรศน์พิมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรังปี2560
รายละเอียด...

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

 ประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดปั้นเม็ดของอบจ. 

ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี ก่อนวันที่24 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560

ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอภาชี ก่อนวันที่24 มีนาคม 2560

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมโต่บักเส็ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ขอเชิญชวนร่วมงาน The 19  Hortiflorexpo IPM Shanghai  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2560

ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี ก่อนวันที่24 มีนาคม 2560

   
   
   
   
   

  
นางสาวกัญญาภัทร  พันธุ์ภักดี
เกษตรอำเภอภาชีGoogle

www. ภายในเว็บ

 


   
                 
     
 


สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
เลขที่ 6/1 หมู่
3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 0-3531-1275
E-Mail :
phachi_09@hotmail.comCounters
จำนวนผู้เข้าชม