วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
อัตรากำลัง
แผนที่อำเภอ
ที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลการผลิตข้าว
ข้อมูลแปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอารักขาพืช

ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฏิทินการปฎิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
zoning
รวมลิงค์
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆผักหวาน ผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งนำมาปรุงอาหารรับประทาน เป็นพืชสมุนไพร และยังมีคุณค่าทางอาหารอีกมากมาย
รายละเอียด

 

สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ
ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น
นอกจาก นั้น ยัง ใช้ทำยา และสกัดน้ำมันหอมระเหย
ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง

รายละเอียด

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเกษตรกร และพัฒนาองค์กรเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

- ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหลังเพาะปลูก15-60 วัน

- มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด (พาราครอต,ไกลโฟเซล,คลอร์ไพริฟอส)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เดือนสิงหาคม 2562

เยี่ยมเยียนเกษตรกร


เยี่ยมเยียนศพก.เครือข่าย

เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรหัวคุ้งพัฒนา

ชี้แจงและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตำบลกระจิว


เยี่ยมเยียนเกษตรกร


เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน         

 

ชี้แจงและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตำบลไผ่ล้อม


 

ชี้แจงและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตำบลโคกม่วง         

ชี้แจงและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตำบลระโสม         

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

หนอนกระทู้ fall armyworm

แมลงหล่า

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

โรคแคงเกอร์มะนาว

โรคเหี่ยวหรือแง่งเน่าในขิง ข่า ขมิ้น

โรคเน่าดอกดาวเรือง

เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โรคจุดน้ำตาลแก้วมังกร

 

  ข่าวแจ้งเตือนการระบาดย้อนหลัง
   
   
   
   
   
   

  

นายเสนีย์ ตรุยานนท์
เกษตรอำเภอภาชี
Google

www. ภายในเว็บ

 


   
                 
     
 


สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
เลขที่ 6/1 หมู่
3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 0-3531-1275
E-Mail :
phachi_09@hotmail.comCounters
จำนวนผู้เข้าชม