ที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอภาชี

6/1 หมู่ 3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์ 035-311275