โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

    แปลงใหญ่ตำบลดอนหญ้านาง

   แปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง 
      
         

 


 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
เลขที่ 6/1 หมู่ 3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 0-3531-1275
E-Mail : phachi_09@hotmail.com