โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่


      

คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอำเภอภาชี


         

 


 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
เลขที่ 6/1 หมู่ 3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 0-3531-1275
E-Mail : phachi_09@hotmail.com