องค์ความรู้ KM

    แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan)

  แบบจัดเก็บองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน  
       - องค์ความรู้จากข้าราชการใกล้เกษียณ ปี2560   new
         

   องค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ปี2560 new


 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
เลขที่ 6/1 หมู่ 3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 0-3531-1275
E-Mail : phachi_09@hotmail.com