แจ้งเตือนการระบาด

 

ประจำเดือนเมษายน2561
โรคราน้ำค้างพืชตระกูลแตง
หนอนกระทู้กล้า
แมลงวันหนอนชอนใบผัก
  หนอนใยผั
หนอนเจาะฝักข้าวโพด

 

ประจำเดือนพฤษภาคม2561
ด้วงแรดมะพร้าว
โรคเมล็ดด่าง
โรคเหี่ยวเหลืองในพริก
  โรคราน้ำค้างข้าวโพด
โรคใบไหม้ข้าว

 

ประจำเดือนมิถุนายน2561
แมลงดำหนามมะพร้าว
โรคแอนแทรกโนสพริก
โรคขอบใบแห้ง
  แมลงวันผลไม้
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

ประจำเดือนกรกฎาคม2561
โรคเน่าเละพืชผัก
โรคโคนเน่าพืชผัก
โรคใบจุดสีน้ำตาล
  โรคกาบใบแห้ง
โรคไหม้ข้าวระยะออกรวง