แจ้งเตือนการระบาด

 

ประจำเดือนเมษายน2562
โรคราน้ำค้างพืชตระกูลแตง
แมลงวันหนอนชอนใบผั
หนอนใยผั
หนอนเจาะฝักข้าวโพด
 

 

ประจำเดือนพฤษภาคม2562
โรคเมล็ดด่าง
โรคเหี่ยวเหลืองในพริ
โรคราน้ำค้างข้าวโพด
โรคใบไหม้ข้าว
 

 

ประจำเดือนมิถุนายน2562
โรคแอนแทรกโนสพริก
โรคขอบใบแห้ง
แมลงวันผลไม
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม2562
หนอนกระทู้กล้า
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
โรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคกาบใบแห้ง
 

 

ประจำเดือนสิงหาคม2562
แมลงดำหนามมะพร้าว
ด้วงแรดมะพร้าว
ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง
โรคไหม้ข้าวระยะออกรวง